Smart Home Academy

 

Smart Home Academy

 

 

Akademia Smart Home është institucion që synon të arrijë dy qëllime: krijimin e kurrikulës për institucionet arsimore dhe vetëdijësimin e komunitetit për të mirat dhe dobitë që i sjellë implementimi i sistemit Smart Home.

 

 

Smart Home Academy në bashkëpunim me Innovation Centre Kosovo - ICK në Prishtinë dhe me organizata ndërkombëtare, si GIZ (Gjermani) ose Swisscontact (Zvicër), ka organizuar dhe po organizon trajnime nëpër shkolla dhe universitete në Shqipëri dhe në Kosovë. 

 

KURRIKULAT

 

 

Një konstatim është i përgjithshëm: arsimi në Shqipëri dhe në Kosovë ka nevojë për një përditësim me kurrikula nga teknologjia moderne inteligjente dhe kognitive.

 

 

Janë të domosdoshme detyrat për nxjerrjen e teknikëve dhe të ekspertëve në implementimin e sistemeve Smart Home dhe të sistemeve inteligjente për shtëpitë e familjet, për ndërtesat, hotelet, bizneset e fabrikat dhe lagjiet e qytetet. Së bashku me ekspertë të fushës dhe në mbështetje ë organizatave ndërkombëtare respektive dhe të institucioneve vendase, po punojmë në këtë drejtim, duke u përpjekur edhe për krijimin e Kurrikulës arsimore të sistemeve Smart Home dhe përgjithësisht të teknologjisë smart.

 

VETËDIJËSIMI

 

 

Smart Home është një sistem që e lehtëson jetën e njerëzve, që rritë komoditetin dhe sigurinë në shtëpi dhe e ngritë shkallën e eficiencës së përdorimit të energjisë.

 

 

Vetëdijësimi i komunitetit shkon në dy drejtime:

1. Për dobitë që i ofron ky sistem duke krijuar edhe një aset të ri pronësor, dhe

2. Për njohjen e cilësisë dhe refuzimin e produkteve e të sistemeve të standardeve të dyta ose të dyshimta..