Kontakti

KONTAKTI DHE IMPRESSUM

 

 

Adresat:

 

Smart Albania

Rruga Frosina Plaku, Pallati 21, kati 1

1000 Tirana

QKB Certifikatë regjistrimi

NUIS: L91323036I

 

Smart Home Europe

ICK - Rr. Rexhep Mala 28A

10000 Prishtinë

ARBK Certifikatë e regjistrimit

Nr i biznesit: 810149345

 

 

Email:

info@smarthome-europe.net

info@smartalbania.eu

 

 

Telefon:

++355 674682795

++377 45714131