Kontakti

KONTAKTI DHE IMPRESSUM

 

 

Adresat:

 

Smart Albania

Rruga Frosina Plaku, Pallati 21, kati 1

1000 Tirana

QKB Certifikatë regjistrimi

NUIS: L91323036I

 

Smart Home Europe

ICK - Rr. Rexhep Mala 28A

10000 Prishtinë

ARBK Certifikatë e regjistrimit

Nr i biznesit: 810149345

 

 

Email:

info@smarthome-europe.net

info@smartalbania.eu

 

 

Telefon:

++355 674682795

++377 45714131

 

 
 
 
 

MERRNI KONTAKT


Adresa: ICK - Rr. Rexhep Mala 28A,

10000 Prishtinë

Telefon: +355 674682795

Telefon: +377 45714131

Email: info@smarthome-europe.net

ORARI

 

Paraprakisht sipas terminit.

 

 

Copyright © 2019 All Rights Reserved