Smart Home Academy

 

VETËDIJËSIMI

 

 

Smart Home është një sistem që e lehtëson jetën e njerëzve, që rritë komoditetin dhe sigurinë në shtëpi dhe e ngritë shkallën e eficiencës së përdorimit të energjisë.

 

 

Vetëdijësimi i komunitetit shkon në dy drejtime:

1. Për dobitë që i ofron ky sistem duke krijuar edhe një aset të ri pronësor, dhe

2. Për njohjen e cilësisë dhe refuzimin e produkteve e të sistemeve të standardeve të dyta ose të dyshimta..

 

KURRIKULAT

 

 

Një konstatim është i përgjithshëm: arsimi në Shqipëri dhe në Kosovë ka nevojë për një përditësim me kurrikula nga teknologjia moderne inteligjente dhe kognitive.

 

 

Janë të domosdoshme detyrat për nxjerrjen e teknikëve dhe të ekspertëve në implementimin e sistemeve Smart Home dhe të sistemeve inteligjente për shtëpitë e familjet, për ndërtesat, hotelet, bizneset e fabrikat dhe lagjiet e qytetet. Së bashku me ekspertë të fushës dhe në mbështetje ë organizatave ndërkombëtare respektive dhe të institucioneve vendase, po punojmë në këtë drejtim, duke u përpjekur edhe për krijimin e Kurrikulës arsimore të sistemeve Smart Home dhe përgjithësisht të teknologjisë smart.

 

Smart Home Academy

 

 

Akademia Smart Home është institucion që synon të arrijë dy qëllime: krijimin e kurrikulës për institucionet arsimore dhe vetëdijësimin e komunitetit për të mirat dhe dobitë që i sjellë implementimi i sistemit Smart Home.

 

 

Smart Home Academy në bashkëpunim me Innovation Centre Kosovo - ICK në Prishtinë dhe me organizata ndërkombëtare, si GIZ (Gjermani) ose Swisscontact (Zvicër), ka organizuar dhe po organizon trajnime nëpër shkolla dhe universitete në Shqipëri dhe në Kosovë. 

MERRNI KONTAKTAdresa: ICK - Rr. Rexhep Mala 28A,

10000 Prishtinë

Telefon: +355 674682795

Telefon: +377 45714131

Email: info@smarthome-europe.net

ORARIParaprakisht sipas terminit.

Copyright © 2018 All Rights Reserved