Ne

EKIPI EKZEKUTIV

Smart Home Europe është aktive në Shqipëri, në Kosovë dhe në Maqedoni me projekte, promovime të sistemit Smart Home dhe me trajnime në fushë të teknologjisë së rrjetëzimit. Videot dhe shkrimet e dhëna këtu paraqesin këto aktivitete.


Smart Home Europe e ka përgatitur gjeneratën e parë të teknikëve të sistemit Smart Home në Kosovë. Kjo gjeneratë u çertifikua më datë 06.07.2018 në Prishtinë pas 360 orëve të mësimit. Trajnimi është organizuar nga Organizata Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar GIZ dhe nga Qendra e Inovacioneve e Kosovës - ICK.

AKTIVITETET E SMART HOME EUROPE - MEDIAT

MERRNI KONTAKTAdresa: ICK - Rr. Rexhep Mala 28A,

10000 Prishtinë

Telefon: +355 674682795

Telefon: +377 45714131

Email: info@smarthome-europe.net

ORARIParaprakisht sipas terminit.

Copyright © 2018 All Rights Reserved