Kontakti

KONTAKTI DHE IMPRESSUM


 

 

Adresat:


 

Smart Albania

Rruga e Plazhit 1a, Golem

1000 Tirana

QKB Certifikatë regjistrimi

NUIS: L71402058D

 

Smart Home Europe

ICK - Rr. Rexhep Mala 28A

10000 Prishtinë

ARBK Certifikatë e regjistrimit

Nr i biznesit: 810149345

 

 

Email:


info@smarthome-europe.net

info@smartalbania.eu

 

 

Telefon:


++355 674682795

++377 45714131

 

 
 
 

MERRNI KONTAKTAdresa: ICK - Rr. Rexhep Mala 28A,

10000 Prishtinë

Telefon: +355 674682795

Telefon: +377 45714131

Email: info@smarthome-europe.net

ORARIParaprakisht sipas terminit.

Copyright © 2018 All Rights Reserved